text

Absoloot

Ab•so•loot (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

1 Een absolute idioot